• Telegram från Birita Trägårdh till Valborg Lindholm angående lärarinnetjänst hon sökt på Landskrona flickskola.
    Photo: Landskrona museum

Telegram

Telegram från Birita Trägårdh till Valborg Lindholm angående lärarinnetjänst hon sökt på Landskrona flickskola.

Share to