Anteckningsbok med handskrift "Sveriges kulturväxter. Förteckning å Kungl. Landtbs. -Akads planschverk. J. M. GÖTHES BOKHANDEL, 48&72 DROTTNINGGATAN 48&72". Anknytning till illustr...

Share to