Göteborg. Matshuggskyrka uppförd 1910-1912 efter ritningar av Sigfrid Ericson, ett av nationalromantikens främsta verk.

Share to