Utställningen Ubåtar, finns dom. Del av utställningen som visar "Ubåt 2000. Svensk ubåtsteknologi är världsledande".

Utställningen varade mellan 1991-11-14 - 1992-03-01.

Order this image

Share to