"I Södergarnsviken". Tre kvinnor och man i segelbåt förtöjd vid klippa.

Bilden är hämtad ur Gerhard Högborgs fotoalbum. Högborg konstruerade ett antal kanoter och var aktiv inom FKI (Föreningen för kanotidrott) i Stockholm.

Order this image

Share to