Fo163743DIA

Fartyg: MARIEHOLM
Bredd över allt 9,9 meter
Längd över allt 63,7 (pp) meter
Reg. Nr.: 7958
Byggår: 1934
Varv: Odense Staalskibs (DK)

2 comments

  • Fel år, inte före 1976..då var det gråmulet,, marinens stabsfartyg i Berga. Chefen för Kustflottans fartyg.
  • Tack för påpekandet. Vi ska korrigera dateringen.

Select the images you want to order

Share to