Pansarskeppet DROTTNING VICTORIA under gång. I förgrunden kanoner på pansarskeppet SVERIGE.

Fartyg: DROTTNING VICTORIA
Bredd över allt 18,63 meter
Längd över allt 120 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen
Byggår: 1917-1921
Varv: Götaverken, Göteborgs MV

Select the images you want to order

Share to