• Infanterister transporteras av marin personal.
    Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Infanterister transporteras av marin personal.

Övrigt: 32=Mjölner, jagare

Order this image

Share to