Folkbåtar under Sandhamnsregattan 1943.

2 comments

  • Observera, närmaste Folkbåten som till skillnad från de äldre i bakgrunden saknar genomgående lattor i storseglet. Övergången till traditionella lattor skedde således redan med början andra seglings sommaren. Anledningen tål att fundera på. De genomgående lattorna var ju en av Sven Saléns angelägnaste målsättningar, för att få ett mer välstående segel, när han ritade segelplanet tillsammans med "överlappande fock" som han uttryckte det.
  • Intressant observation. Tack!

Select the images you want to order

Share to