C. G. Fast från Göteborgs Kungliga Segel Sällskap bevistar Sandhamnsregattan 1940.

Övrigt: Fotografiet återgivet i KSSS årsbok 1941 s 107 samt i Till Rors årg. VI (1940) nr 6 s 17 och årg. IX (1943) nr 9 s 356.

2 comments

  • Tack för att bilden av Carl-Gustav Fast (1893-1977) har återkommit. Var redaktör för Seglarbladet 1926-1946 och sekreterare i GKSS och vid en mängd tillfällen i Sv. o Skand Seglarförbunden. Fick Svenska Seglarförbundets guldmedalj för sina insatser för seglingssporten. Var besättningsman bland annat under genuaregattan 1928 med Gustaf Estlanders till rors i Windy då man vann veckan sammanlagt och tillsammans med Yngve Lindkvist i den Yngve Holm ritade Louise tog man lagpriset Coppa del Tirreno för SS Aeolus och Sverige för första gången. C. G. Fast var ägare till Drake DS 1 en av de tre utlottningsbåtarna som GKSS tagit fram som han köpte av vinnaren 1929.
    Exakt 10 år senare lade Fast ett förslag hos Svenska Seglarförb. Seglardag 26 nov. 1939 om "en nordisk entypsbåt billigare och rymligare än Draken, utan de dyrbara överhängena med två rejäla kojer + en eller två kojer för barn eller ungdomar. En styv och lättskött weekendbåt som man kan kappsegla med" och hoppades att en konstruktionspristävling skulle sättas upp. Förslaget antogs enhälligt för vidare behandling i Skandinaviska Seglarförbundet. Detta var inledningen till nordiska Folkbåten! Carl-Gustav Fast hade fotografiskt minne, kanske förvärvat redan vid den soliga Stockholmsolympiaden 1912 då han som ung reporter skildrade simning, hästsport och löpning för Göteborgs Morgonpost.

  • Tack för din kommentar. Ett stort antal av posterna ur KSSS-samlingen har varit opublicerade under en tid för att genomgå omformatering. Nu är de dock tillbaka.

Select the images you want to order

Share to