"Mälaren runt. Samling vid Stadshuset Ing. Rosborg i mitten på bryggan längst fram."

Select the images you want to order

Share to