Fo54818A

1 comment

  • Vi sålde Lomme-Lo till Olle Appelberg, och historien om namnet är den vi känner till. Storasystern hette Lille-Mor, vilket alltså blev Lomme-Lo.

    Tråkigt att träbåtsskatten försvinner utomlands, och ännu tråkigare att hon bytt namn.

Select the images you want to order

Share to