Det tyska slagskeppet WESTFALEN under Ålandsexpeditionen 1918

1 comment

  • Av bogvapnet (en springande häst) att döma är detta "Westfalen".

Select the images you want to order

Share to