Ubåten ILLERN med pansarskeppet DROTTNING VICTORIA i bakgrunden på Baggensfjärden under Örlogsflottans Ungdomsdag 8 september 1929.

Denna bild har av Berger i anteckning räknats till "Särskilt värdefulla negativ"

Select the images you want to order

Share to