Drammensveien, ved Lysaker. Veien forbi "dødssvingen" åpnet. Oktober 1956

2 comments

  • Den fremste bussen er identifiserbar. Det er en Scania-Vabis registrert A-15643. Bussen ble levert til A/S Prinsdalsruten 30. april 1955. Karosseriet ble påbygd hos Iversens Karosserifabrikk. A/S Prinsdalsruten ble seinere en del av Oslo og Follo Busstrafikk A/S (OFB).

  • Bildet er tatt ved Lysaker.
    Fotografen har stått ved krysset med Lilleakerveien, bildet er tatt østover.
    Bygrensen (Lysakerelven) er rett bak fotografen.
    Det store hvite huset ble revet på rundt 1990 for utvidelse av veien.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to