Interiör från matsalen på Storviks Järnvägshotell.

Text på framsida: "Anna Schröder, Falun".

Text på baksida: "Matsal i Storvik Jv-hotell".

Text på kuvert: "Storvik Järnvägshotellet, Interiör".

Order this image

Share to