Försöksbanan Stockholm - Järva. Elektrisk försöksmotorvagn, med personvagnarna Statens Järnvägar Co5 1390 och SJ BFo 1418.

3 comments

  • De två personvagnarna är Co5 1390 och BFo 1418.

  • ...och så heter det vagnsätt!

  • Tack för dina kommentarer. Posten är korrigerad och kompletterad. Ändringarna blir synliga efter nästa uppdatering.

Order this image

Share to