Östersund C station. Tysk motorvagn VT 627.002 som lånades för provkörning.

Text på baksida: "Östersunds Centralstation 1958".

Text på kuvert: "Östersunds Centralstation 1958".

4 comments

  • Nej, fotografering 1958 stämmer inte. Motorvagnen till höger är den tyska motorvagnen som var inlånad för provkörning inför nyanskaffningen av Y1-orna. Det är 70-tal, och troligen ca 1975-1977.
  • DB 627.002 (och FS ALn 668.1919) vinterprovades i Östersund under januari-februari 1976. Se https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=224562
  • Tack för din kommentar! Vi har nu gjort mer efterforskning och i SJ-Nytt 25 april 1975 finns det en artikel om vagnen där det framgår att den provkördes på våren 1975.
  • Tack för din kommentar! Det är mycket riktigt inte 1958, utan 1975 det handlar om. I SJ-Nytt från 25 april 1975 finns det en artikel om vagnen där det framgår att den provkördes på våren 1975.

Order this image

Share to