Ulla-Britt Ekblom (till höger) tillsammans med okänd kvinna vid ställverk i Halmstad.

Text på baksida: "th Ullabritt Ekblom, Sts-utbildn Halmstad 1962".

Order this image

Share to