Lastning av grus i Idkerberget 1964.

Text på medföljande dokument: "Fotografier tagna vid besök i Håksberg den 7.2.1964".

1 comment

  • Denna bild är sannolikt också från Idkerberget. Grus? Knappast.

Order this image

Share to