• Kurs i bruk av "Hydroriggen" (grunnboringstraktor) utenfor Veglaboratoriet i Oslo feb. 1970. 

Utviklingen av “Hydroriggen”på slutten av 1960-t revolusjonerte grunnboringsarbeidet. Det manuelle arbeidet ble redusert, den var lettere å flytte og hadde større kapasitet og evne til nedtrengning. En ny metode kalt dreietrykksondering ble tatt i bruk: Man målte hvor mye kraft som måtte til for å trykke borstengene ned i bakken med konstant hastighet og rotasjon. Riggen kunne også benyttes til andre sonderingsmetoder, prøvetaking og vingeboring. Hydroriggen hadde begrenset framkommelighet tiltross for at den var utstyrt med halvbelter.

 Kilde: Rapport nr: 2550, Teknologiavdelingen SVV: "Grunnboringsutstyr 1960-2000"
    Photo: Norsk vegmuseum

Kurs i bruk av "Hydroriggen" ( grunnboringstraktor)

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to