• Stavanger ytre. Gausel. Mot S.Ø...Mot Gandsfjorden..Midt på bildet går Boganesveien som går over til å hete Gauselveien fra Gausel sentrum og videre mot Forus..Veien til høyre er Eikesetveien ( idag Gamle Eikesetvei).Veien fra Gausel sentrum opp mot høyre hjørne er Gauselbakken.Vi skimter og Teglverksbakken ned mot jernbanen.De tre nærmeste husa var eid av fra venstre: Carl Tunstad, Odd Gjerstad og Johannes Hatteland.Jordene her var eid av Nils Boganes og er idag del av byggefeltett Jåtten øst..Husene til høyre midt på bildet var bygget som sykehus for tyskerne under krigen og er idag ombygget til Psykiatrisk klinikk.Bak denne ser vi husene til Zakarias Jåsund og Sverre Jåtten.I husklyngen i Gausel sentrum ser vi fra venstre husene til Ånund Bakkane, Jarl Skadberg og Arne Skadberg.Huset som ses bak noen trær tilhører Endre Skadberg.Til venstre for Boganesveien finner vi Apparatfabrikken Elegant eid av Bjarne Asheim.Til venstre for den hus eid av familien Wollum.Gårdsbruket til venstre på bildet tilhørte Anders Boganes.Gårdsbruket til høyre for Gauselbakken var eid av Åsmund Dalane, og det lenger oppe til venstre for Gauselbakken var eid av Amanda Gausel. Eikesetveien går idag tvers over jordene til denne gården, og vi finner Hinna og Hillevåg Navkontor, butikk og trygdeboliger her.r .............gårdsbruket
    Photo: Widerøe Flyselskap / Stavanger byarkiv

Gausel

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to