Vistakulle station och järnvägshotellet.

Text på omslag: "93-10-14".

Källa: https://www.historiskt.nu/smalsp/jgj/jgj_beskrivning.html - hämtat 2019-09-23 byggnadsidentifiering

Order this image

Share to