• En ung man står tillsammans med en liten flicka framför en bostadsvagn. Bildens ursprung är okänt. Boendestandarden bland svenska romer var under 1900-talets första hälft mycket varierande. Familjer som hade det bättre ställt kunde äga flera tält, medan fattigare familjer enbart hade ett tält. Man sov då där marken var minst lerig. På 1940-talet, efter krigsslutet, förbättrades levnadsstandarden och flera svensk-romska familjer specialbeställde bostadsvagnar. Att inte behöva sova på marken utgjorde en avsevärd förbättring av livskvaliteten. Eftersom vagnarna specialbeställdes kunde beställaren vara med och påverka vagnens utformning. Ofta fanns sovgemaket längst in, varpå vardagsrummet följde och köket låg längst ut. Denna utformning kunde dock skilja sig åt mellan olika vagnar. Generellt var vagnarna dåligt isolerade och kalla att bo i. Först på 1960-talet tilläts svenska romer att bli bofasta.
    Photo: Romska Kulturcentret i Malmö
  • En ung man står tillsammans med en liten flicka framför en bostadsvagn. Bildens ursprung är okänt. Boendestandarden bland svenska romer var under 1900-talets första hälft mycket varierande. Familjer som hade det bättre ställt kunde äga flera tält, medan fattigare familjer enbart hade ett tält. Man sov då där marken var minst lerig. På 1940-talet, efter krigsslutet, förbättrades levnadsstandarden och flera svensk-romska familjer specialbeställde bostadsvagnar. Att inte behöva sova på marken utgjorde en avsevärd förbättring av livskvaliteten. Eftersom vagnarna specialbeställdes kunde beställaren vara med och påverka vagnens utformning. Ofta fanns sovgemaket längst in, varpå vardagsrummet följde och köket låg längst ut. Denna utformning kunde dock skilja sig åt mellan olika vagnar. Generellt var vagnarna dåligt isolerade och kalla att bo i. Först på 1960-talet tilläts svenska romer att bli bofasta.
    Photo: Romska Kulturcentret i Malmö

En ung man står tillsammans med en liten flicka framför en bostadsvagn. Bildens ursprung är okänt. Boendestandarden bland svenska romer var under 1900-talets första hälft mycket va...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to