Vägstation G7, Ingelstad. Förrådsbyggnad.

"Utgår 1961-11-01"

Share to