Vägstation R6, Ullervad. Förråds- och garagebyggnad. Vid gaveln vägsladd, luttunna.

Share to