Vägstation Z10, Lit. Garagebyggnad, hopbyggd med bostadshus i två våningar. Spetsplog till höger. Cyklar invid bostadshus. Invid väg.

Garagebyggnaden eventuellt från slutet 1930-talet/ början 1940-talet.

Share to