Vägstation Z13, Gäddede. Vägstationens huvudbyggnad med kontor och garage. Spetsplog på garageplan. Cykel mot väggen.

Huvudbyggnaden eventuellt från slutet 1930-talet/ början 1940-talet.

Share to