Kvarteret Stören, Luleå. Förrådsbyggnad. Upplag av diverse materiel. I bakgrunden eventuell fabriksbyggnad.

Share to