• Bytes brev, med tillhörande rött sigill. Handskriven svart text mot vitt papper. Kungligt rött sigill, med Svea rikes vapen, infällt i profilerad träplatta. Brevet skrivet av Kronan1673. Till Arfwid Ifwarson. Signerat: Carolus (Kung Karl XI)

Text börjar med: 
Bytes Bref medh Cronan på Tranwijk, Öfwer by och Humblemohra; Wärmbdöön emoth Godtz i Wästergötlandh. No 13.............

Avslutas med: 
Kong: Slott Stockholm d. Treddie Decemb Åhr efter Christi bördh, Ett Tusendh Sexhundrade och på dhet Siuttijonde och Tridie. Carolus.

Anm: Se hela texten översatt i bildrutan
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Bytes brev, med tillhörande rött sigill. Handskriven svart text mot vitt papper. Kungligt rött sigill, med Svea rikes vapen, infällt i profilerad träplatta. Brevet skrivet av Kronan1673. Till Arfwid Ifwarson. Signerat: Carolus (Kung Karl XI)

Text börjar med: 
Bytes Bref medh Cronan på Tranwijk, Öfwer by och Humblemohra; Wärmbdöön emoth Godtz i Wästergötlandh. No 13.............

Avslutas med: 
Kong: Slott Stockholm d. Treddie Decemb Åhr efter Christi bördh, Ett Tusendh Sexhundrade och på dhet Siuttijonde och Tridie. Carolus.

Anm: Se hela texten översatt i bildrutan
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Bytes brev, med tillhörande rött sigill. Handskriven svart text mot vitt papper. Kungligt rött sigill, med Svea rikes vapen, infällt i profilerad träplatta. Brevet skrivet av Kronan1673. Till Arfwid Ifwarson. Signerat: Carolus (Kung Karl XI)

Text börjar med: 
Bytes Bref medh Cronan på Tranwijk, Öfwer by och Humblemohra; Wärmbdöön emoth Godtz i Wästergötlandh. No 13.............

Avslutas med: 
Kong: Slott Stockholm d. Treddie Decemb Åhr efter Christi bördh, Ett Tusendh Sexhundrade och på dhet Siuttijonde och Tridie. Carolus.

Anm: Se hela texten översatt i bildrutan
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Bytes brev, med tillhörande rött sigill. Handskriven svart text mot vitt papper. Kungligt rött sigill, med Svea rikes vapen, infällt i profilerad träplatta. Brevet skrivet av Kronan1673. Till Arfwid Ifwarson. Signerat: Carolus (Kung Karl XI)

Text börjar med: 
Bytes Bref medh Cronan på Tranwijk, Öfwer by och Humblemohra; Wärmbdöön emoth Godtz i Wästergötlandh. No 13.............

Avslutas med: 
Kong: Slott Stockholm d. Treddie Decemb Åhr efter Christi bördh, Ett Tusendh Sexhundrade och på dhet Siuttijonde och Tridie. Carolus.

Anm: Se hela texten översatt i bildrutan
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Bytes brev, med tillhörande rött sigill. Handskriven svart text mot vitt papper. Kungligt rött sigill, med Svea rikes vapen, infällt i profilerad träplatta. Brevet skrivet av Kronan1673. Till Arfwid Ifwarson. Signerat: Carolus (Kung Karl XI)

Text börjar med: 
Bytes Bref medh Cronan på Tranwijk, Öfwer by och Humblemohra; Wärmbdöön emoth Godtz i Wästergötlandh. No 13.............

Avslutas med: 
Kong: Slott Stockholm d. Treddie Decemb Åhr efter Christi bördh, Ett Tusendh Sexhundrade och på dhet Siuttijonde och Tridie. Carolus.

Anm: Se hela texten översatt i bildrutan
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Bytes brev, med tillhörande rött sigill. Handskriven svart text mot vitt papper. Kungligt rött sigill, med Svea rikes vapen, infällt i profilerad träplatta. Brevet skrivet av Kronan1673. Till Arfwid Ifwarson. Signerat: Carolus (Kung Karl XI)

Text börjar med: 
Bytes Bref medh Cronan på Tranwijk, Öfwer by och Humblemohra; Wärmbdöön emoth Godtz i Wästergötlandh. No 13.............

Avslutas med: 
Kong: Slott Stockholm d. Treddie Decemb Åhr efter Christi bördh, Ett Tusendh Sexhundrade och på dhet Siuttijonde och Tridie. Carolus.

Anm: Se hela texten översatt i bildrutan
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Bytes brev, med tillhörande rött sigill. Handskriven svart text mot vitt papper. Kungligt rött sigill, med Svea rikes vapen, infällt i profilerad träplatta. Brevet skrivet av Kronan1673. Till Arfwid Ifwarson. Signerat: Carolus (Kung Karl XI)

Text börjar med: 
Bytes Bref medh Cronan på Tranwijk, Öfwer by och Humblemohra; Wärmbdöön emoth Godtz i Wästergötlandh. No 13.............

Avslutas med: 
Kong: Slott Stockholm d. Treddie Decemb Åhr efter Christi bördh, Ett Tusendh Sexhundrade och på dhet Siuttijonde och Tridie. Carolus.

Anm: Se hela texten översatt i bildrutan
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Bytes brev, med tillhörande rött sigill. Handskriven svart text mot vitt papper. Kungligt rött sigill, med Svea rikes vapen, infällt i profilerad träplatta. Brevet skrivet av Kronan1673. Till Arfwid Ifwarson. Signerat: Carolus (Kung Karl XI)

Text börjar med: 
Bytes Bref medh Cronan på Tranwijk, Öfwer by och Humblemohra; Wärmbdöön emoth Godtz i Wästergötlandh. No 13.............

Avslutas med: 
Kong: Slott Stockholm d. Treddie Decemb Åhr efter Christi bördh, Ett Tusendh Sexhundrade och på dhet Siuttijonde och Tridie. Carolus.

Anm: Se hela texten översatt i bildrutan
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Bytes brev, med tillhörande rött sigill. Handskriven svart text mot vitt papper. Kungligt rött sigill, med Svea rikes vapen, infällt i profilerad träplatta. Brevet skrivet av Kronan1673. Till Arfwid Ifwarson. Signerat: Carolus (Kung Karl XI)

Text börjar med: 
Bytes Bref medh Cronan på Tranwijk, Öfwer by och Humblemohra; Wärmbdöön emoth Godtz i Wästergötlandh. No 13.............

Avslutas med: 
Kong: Slott Stockholm d. Treddie Decemb Åhr efter Christi bördh, Ett Tusendh Sexhundrade och på dhet Siuttijonde och Tridie. Carolus.

Anm: Se hela texten översatt i bildrutan
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Bytes brev, med tillhörande rött sigill. Handskriven svart text mot vitt papper. Kungligt rött sigill, med Svea rikes vapen, infällt i profilerad träplatta. Brevet skrivet av Kronan1673. Till Arfwid Ifwarson. Signerat: Carolus (Kung Karl XI)

Text börjar med: 
Bytes Bref medh Cronan på Tranwijk, Öfwer by och Humblemohra; Wärmbdöön emoth Godtz i Wästergötlandh. No 13.............

Avslutas med: 
Kong: Slott Stockholm d. Treddie Decemb Åhr efter Christi bördh, Ett Tusendh Sexhundrade och på dhet Siuttijonde och Tridie. Carolus.

Anm: Se hela texten översatt i bildrutan
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet

Brev med sigill

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to