Passagerarhjulångfartyg

Hjulångaren GAUTHIOD från Stockholm. Svart skrov. På babords sida: "G A U T H I 0 D" i guld, och svensk flagg under gaffeln. Segelfartyg för och akter ut, Fyrtorn om styrbord,

2 comments

  • Gauthiod byggdes om 1888 från hjulångare till propellerdrift på Lindbergska varvet vid Tegelviken. Min farmors pappa Albert Rydell var sjökapten på denna båt under 1800-talet andra hälft.

    De fyra livbåtarna hade fått namn efter Albert Rydells fyra flickor: Martha, Annastina, Britta och Docki

    (Docki är min farmor)

    Lau 13 november 2020

    Agneta Ödegaard Herlin

  • Tack för din kommentar med kompletterande uppgifter och hänvisning till "När gräset var grönt" skriven av Annastina Alkman med källa för ombyggnad till propellerdrift. Vi har bara uppgifter om att ångaren såldes 1861 till grosshandlare Schweiler i Stockholm och att hon därefter (ingen uppgift om när) avriggades och blev latrinbåt. Vi har inte heller någon uppgift om när hon skulle ha skrotats.

Select the images you want to order

Share to