• Hovtang av vanleg type, Bak på handtaka er utstyr for å slå opp saumnitar og opna gjengrodde saumhol i brukte sko,
På sida ved kjeften er ho utforma slik at ho kan brukast til å neie saumen og som mothold på saumhovudet når niten vert banka inntil hoven med hammar.
Heng i "båtbyggjarverkstad" i utstilling, og kan også ha vore brukt ved båtbyggjing.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
  • Hovtang av vanleg type, Bak på handtaka er utstyr for å slå opp saumnitar og opna gjengrodde saumhol i brukte sko,
På sida ved kjeften er ho utforma slik at ho kan brukast til å neie saumen og som mothold på saumhovudet når niten vert banka inntil hoven med hammar.
Heng i "båtbyggjarverkstad" i utstilling, og kan også ha vore brukt ved båtbyggjing.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Tang

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to