• Håven består av ein trestokk, 130 cm lang, og ei jarnstang på same lengd. Mellom stengene er festa ei finmaska not. Denne er 340 cm lang.. Nota er no delvis defekt.  Frå begge endar på jarnstanga er festa eit tjukkare tau, om lag 9 meter langt.

Håven vart brukt mellom to båtar. forl å få sild eller brisling frå notkast opp i båtar. Trestokken vart festa langs ripa i den eine båten. Den andre enden, med jarnstanga, hang ned i sjøen, med tau opp til den andre båten. Når dei hala inn samla silda seg i ein nedfelt pose i nota mellom stengene, og kunne takast ombord.

(Oppysnongar om bruken er henta frå tekstplakat i museet).
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
  • Håven består av ein trestokk, 130 cm lang, og ei jarnstang på same lengd. Mellom stengene er festa ei finmaska not. Denne er 340 cm lang.. Nota er no delvis defekt.  Frå begge endar på jarnstanga er festa eit tjukkare tau, om lag 9 meter langt.

Håven vart brukt mellom to båtar. forl å få sild eller brisling frå notkast opp i båtar. Trestokken vart festa langs ripa i den eine båten. Den andre enden, med jarnstanga, hang ned i sjøen, med tau opp til den andre båten. Når dei hala inn samla silda seg i ein nedfelt pose i nota mellom stengene, og kunne takast ombord.

(Oppysnongar om bruken er henta frå tekstplakat i museet).
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Håv

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to