• Konstruksjonstegninger på blå papir. Tegningene viser situasjonsplanene for hovedbygningene med leiligheter, "Borgen" og de andre uthusene.
    Photo: Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
  • Konstruksjonstegninger på blå papir. Tegningene viser situasjonsplanene for hovedbygningene med leiligheter, "Borgen" og de andre uthusene.
    Photo: Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
  • Konstruksjonstegninger på blå papir. Tegningene viser situasjonsplanene for hovedbygningene med leiligheter, "Borgen" og de andre uthusene.
    Photo: Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS

Tegninger

Konstruksjonstegninger på blå papir. Tegningene viser situasjonsplanene for hovedbygningene med leiligheter, "Borgen" og de andre uthusene.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to