Rälsbuss

Motorvagn för oelektrifierade linjer, SJ Y6 1109. Tidigare littera SJ YBo6 nr 1109. I lätt renoverat 1970-tals utförande.

Select the images you want to order

Share to