Kvadrant

1 comment

  • Kvadranten har ursprungligen tillhört styrman Johan Johnsson (1831-1916). Han föddes den 11 februari 1831 i Glömminge nr 1 och 3 i Arby socken utanför Kalmar och tog styrmansexamen av andra graden 1855 samt fick betyg till utrikes ort samma år. Han var inskriven i Kalmar sjömanshus fram till 1867, varefter han flyttade till Göteborg och skrevs in där. Han gifte sig 1868 med Anna Kristina Andersson (1821-1907) men de fick inga egna barn. Berättelsen i familjen är att han ständigt var till sjöss runt om i världen. Han och hustrun träffades alltså ganska sällan under hans yrkestid. De bodde i Masthugget där han väl lär ha varit mer stadigvarande bosatt efter sin pensionering 1897. Hans systersonson John Jacobsson, som var bosatt i Göteborgstrakten under Johans sista år ärvde honom 1916.

    I Johns familj förvarades kvadranten i en sjömanskista och dessa föremål jämte ett väggur ska enligt familjetraditionen ha haft sin plats i styrman Johan Johnssons kajuta då han gick på de sju haven.

    John Jacobsson med familj flyttade från Göteborg till Skara 1924. John dog 1948 och hans änka Hilma satt under 1950-talet i kassan till Kråks herrgård på friluftsmuseet i Skara. Hon ska i samband med detta (1956) ha donerat navigationsinstrumentet till museet. Hon bodde kvar i Skara till sin död 1965. Hilma och John var mina morföräldrar.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to