Född 1910 i Stockholm, självlärd som fotograf. Arbetade år 1940-1975 som framför allt industri- och reportagefotograf. Öppnade egen studio 1943. 1958 Medlem av Tio fotografer. Harry Dittmer producerade under 1960-talet ett tiotal dokumentärfilmer för TV. Efter pensioneringen övergick han till att måla. Död år 2000.

Share to