Född i Njutånger 1921. Fotograf, filmare och författare. Assistent hos fjällfotografen Sven Hörnell vid Riksgränsen 1944. Åren 1945-1947 anställd hos Pressfoto Meyerhöffer. Från 1947 frilansfotograf med inriktning på sport och reportage. Från 1957 allt mer specialiserad på djur- och naturfoto. År 1958 medlem i Tio Fotografer. Hans arbete för miljövård och för att rädda hotade djur- och naturområden resulterade i flera populärvetenskapliga böcker och TV-filmer om djur och natur.

Share to