Götlin, Curt (1900 - 1993)

Curt Götlin var främst porträttfotograf, med lärotid bland annat i Tyskland under 1920-talet och influerad av internationell fotografi.

22 objects

Share to