Övertog Ateljé Jaeger 1905. Suppleant i Svenska Fotografernas Förbunds styrelse (Källa. Fotografisk tidskrift, medlemsförteckning SFF 1909).

Share to