23 objects

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Julia Wallroth

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Gruppbild 3st Damer

Porträtt på Doktorinnan A. Nilsson.

Porträtt på Arkivarie Erik Malmsten. Född år 1866 i Jönköping död i Stockholm.

Porträtt på Karl Kurre Lejon.

Porträtt av Eberhard von Hofsten, överste vid Upplands regemente I 8.

Porträtt på Thore M Fries född 28 oktober i Femsjö socken Jönköpings län. Död 29 mars 1913 i Uppsala

HMB4723

Grupporträtt av officerare.

Grupporträtt av officerare vid okänt artilleriregemente på Marma skjutfält 1902.

Porträtt av Olof Thörnell, löjtnant vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Gustaf August Toll, löjtnant vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Gustaf Stiernstedt, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Karl Hampus Teodor Palm, löjtnant vid Upplands regemente I 8. Se även AMA.0009840.

Porträtt av Torsten Axel Quennerstedt, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8. Se även AMA.0009827.

Porträtt av Torsten Axel Quennerstedt, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8. Se även AMA.0009828.

Porträtt av Carl Hjalmar Ekstedt, löjtnant vid Upplands regemente I 8. Se även AMA.0009813.

Porträtt av Folke Adolf Waldemar Ahlbom, löjtnant vid Västerbottens regemente I 20. Se även AMA.0006751.

Porträtt av Bertil Hjalmar Olof L:son Bertil, löjtnant vid Upplands artilleriregemente A 5. Se även AMA.0007942.

Porträtt av Anders Johan Gösta Hagströmer, underlöjtnant vid Södermanlands regemente I 10.

Share to