112 objects

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Ingrid Dahlman 24/5 år 1911

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Elle Dahlman

Porträtt av major Gunnar Salander.

Porträtt av John Mannerstråle, löjtnant vid Livregementets dragoner.

Porträtt av Carl Leijonhufvud, överste och chef för Norrbottens regemente.

Porträtt av Axel Lagerfelt, överste och chef för Bodens artilleriregemente A 8.

Porträtt av Erik Lagercrantz, överstelöjtnant vid Göta livgarde I 2.

Porträtt av Hugo Holmquist, löjtnant vid Göta livgarde I 2.

Porträtt av Carl-Gustaf Hamilton, överste vid artilleriet.

Porträtt av John Axel Walter Hamilton, underlöjtnant vid Livregementet till häst K 1.

Porträtt av Göran Gyllenstierna, överste vid Livregementet till häst K 1.

Vykort med motiv av Ebon Strandin i rollen som "Pierrot" i oidentifierad uppsättning.

Porträtt på Carl Henrik Boheman Född i Jönköping den 10 juni år 1796. Död i Stockholm 2 november år 1868.

Porträtt på Bankkassör P. Ad. Björkman född 13 februari år 1844.

Porträtt på Arrhenius.

Porträtt av Herman Fleming, major vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av generalmajor Arvid Moberg.

Porträtt av Fredrik Falkenberg, major vid Göta livgarde I 2.

Porträtt av Fredrik Falkenberg, kapten vid Göta livgarde I 2.

Porträtt av Hugo Gustaf Theodor Ekström, överste och chef för Upplands artilleriregemente A 5. Se även bild AMA.0001025, AMA.0002033 och AMA.0002034.

Share to