Bertil Norberg var Stockholmsbaserad frilansfotograf och arbetade för både dagspress, veckopress och fackpress. Han fotograferade också för Pressens Bild. 1932 blev han medlem i Pressfotografernas klubb, PFK, och 1939 valdes han in i styrelsen. Bertil Norberg blev på 1930-talet utnämnd till Kunglig hovfotograf.

Share to