Frans Franzén (född 1804 död 1861) var major.

Share to