Seth Michaël Franzén (född 1816 död 1897) var grosshandlare i Skellefteå och konsul.

Share to