Erik Frans Michael Grafström (född 1872) var Överste

Share to