Frans Hugo Grafström (född 1830 död 1895) var kapten och förste lantman.

Share to