Hjalmar Emil Grafström (född 1866) var överste.

Share to