• Hjalmar Gustaf Hazelius (född 1829) var lantbruksföreståndare på Haddorp och senare godsägare på Klakeborg, Östergötland.
    (Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar (CC BY-NC-ND))

Hazelius, Hjalmar Gustaf (1829 - 1907)

Hjalmar Gustaf Hazelius (född 1829) var lantbruksföreståndare på Haddorp och senare godsägare på Klakeborg, Östergötland.

Share to