Arvid Gustaf Michaël Hernmarck (född 1876) var juris kandidat och disponent.

Share to